ιστότοπος προγράμματος

Green Building

“Minimising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs” (2019 – 2021), ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (ENI CBC Med Programme) 2014-2020.

Τυνησία – Συνεδριάσεις GREENBUILDING

Κατά το χρονικό διάστημα από 21/11/2022 έως 23/11/2022 πραγματοποιήθηκαν στην Τυνησία οι παρακάτω συνεδριάσεις του έργου GREENBUILDING, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 :

  • Η 7η Συνεδρίαση του Έργου
  • Η 14η Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του έργου
  • Η 12η Συνεδρίαση της Τεχνικής Επιτροπής του έργου
  • Το Εργαστήριο Συνεργασίας συναφών έργων
  • Επίσκεψη στο υπό Ενεργειακή Αναβάθμιση (pilot Green building) κτίριο (Ορθοπεδικό Ινστιτούτο Mohamed Kassab) από το Κέντρο Ενεργειακής Έρευνας και Τεχνολογίας (CRTEn).

Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου ο κ. Φοίφας Νικόλαος, Ειδικός Σύμβουλος, Διευθυντής του έργου Greenbuilding και η κ. Αγγελοπούλου Κωνσταντίνα, Αναπληρωτής Διευθυντής του Έργου (Deputy Project Manager).