ιστότοπος προγράμματος

Green Building

“Minimising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs” (2019 – 2021), ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (ENI CBC Med Programme) 2014-2020.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW) – European Sustainable Energy Week

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW) – European Sustainable Energy Week, είναι η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποδοτική χρήση ενέργειας στην Ευρώπη. Η διοργάνωση του συνεδρίου επιμελείται από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA).
European Commission’s Directorate-General for Energy and the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GREENBUILDING του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020, στο οποίο η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, συμμετείχε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών (εταίρος του έργου) και παρουσίασε το έργο, στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας 2022 – European Sustainable Energy Week (#EUSEW2022), που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 26,27,28 και 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW) – European Sustainable Energy Week, είναι η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποδοτική χρήση ενέργειας στην Ευρώπη. Η διοργάνωση του συνεδρίου επιμελείται από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA).
European Commission’s Directorate-General for Energy and the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GREENBUILDING του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020, στο οποίο η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, συμμετείχε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών (εταίρος του έργου) και παρουσίασε το έργο, στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας 2022 – European Sustainable Energy Week (#EUSEW2022), που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 26,27,28 και 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW) – European Sustainable Energy Week, είναι η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποδοτική χρήση ενέργειας στην Ευρώπη. Η διοργάνωση του συνεδρίου επιμελείται από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA).
European Commission’s Directorate-General for Energy and the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GREENBUILDING του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020, στο οποίο η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, συμμετείχε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών (εταίρος του έργου) και παρουσίασε το έργο, στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας 2022 – European Sustainable Energy Week (#EUSEW2022), που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 26,27,28 και 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Σχετικοί σύνδεσμοι

ENI CBC Med presents its contribution to Energy Efficiency and Renewable Energy during the EU Sustainable Energy Week in Brussels

European Sustainable Energy Week

EUSEW2022 Event Description

EUSEW2022 Factsheet P1